Zábavné atrakcie

 1. V prípade, ak si od zabavka.sk prenajmem atrakcie na svoju akciu, vyberáte si ešte vstupné?
  Nie, v prípade, že si od nás prenajmete atrakcie, žiadne vstupné už nevyberáme a všetci účastníci, pokiaľ splnia vekové a hygienické podmienky, majú vstup bezplatný, samozrejme pokiaľ si organizátor neurčí iné podmienky.
 2. Dávate obsluhu ku každej atrakcii?
  Áno. Atrakcie, ktoré sú bez dozoru, sú v katalógu jasne označené, inak všetky naše atrakcie majú riadne vyškolenú obsluhu. Výnimku tvoria jedine rodinné oslavy, kde atrakcie prenajímame bez dozoru, pričom sa podpisuje zmluva o zodpovednosti.
 3. Čo je úlohou obsluhy atrakcie?
  Úlohou obsluhy je, aby atrakcia bola bezpečná t.j. spĺňala všetky bezpečnostné prvky, koordinovala počet osôb na atrakcii a usmerňovala ich. Obsluha atrakcie nezodpovedá za nevhodné správanie osôb a následky vzniknuté nedodržaním prevádzkového poriadku. Za mladistvé osoby zodpovedajú rodičia.
 4. Prenajímate atrakcie v rámci celého Slovenska?
  Áno, samozrejme. Bez problémov v rámci našich kapacít dokážeme zvládnuť súbežne viaceré eventy v rámci celého Slovenska.
 5. V prípade, že si od Vás chcem atrakcie prenajať, ako je to s dopravou?
  CENNÍK DOPRAVY ZABAVKA.SK
  Paušál doprava Vzdialenosť od Prešova Mestá
  0 eur 0 - 30 km Prešov, Sabinov, Hanušovce nad T.,Giraltovce, Lipany
  10 eur 31 - 49 km Košice, Bardejov, Spišské podhradie, Vranov nad Topľou, Stropkov, Krompachy, Spišské Vlachy
  15 eur 54 - 64 km Svidník, Gelnica, Levoča, Strážske, Stará Ľubovňa, Sečovce
  20 eur 66 - 78 km Spišská Nová Ves, Moldava nad Bodvou, Humenné, Medzev, Trebišov, Michalovce, Poprad, Kežmarok
  25 eur 79 - 90 km Medzilaborce, Svit, Spišská Belá, Vysoké Tatry
  30 eur 91 - 100 km Snina, Sobrance, Spišská Stará Ves
  35 eur 101 - 109 km Podolínec, Dobšiná, Veľké Kapušany
  40 eur 110 - 130 km Kráľovský Chlmec, Čierna nad Tisou
  nad 130 km 0,20 eur/km (počítajú kilometre sa cesta tam aj späť z Prešova)

  * Cenník sa vzťahuje výlučne na dopravu atrakcií ZABAVKA.SK, nevzťahuje sa na dodávateľov a subdodávateľov
  * * V prípade rozporu paušálneho systému (napr. na rozmedzí paušálov) sa vždy prikláňame k variante výhodnejšej pre klienta

 6. Na ako dlho si vlastne atrakcie prenajímam?
  Cena prenájmu nafukovacích atrakcií je stanovená na 6 hodín čistého času. (nepočíta sa montáž a demontáž atrakcie). V prípade, že je čas kratší ako 6 hodín cena sa nemení. V prípade záujmu sa za každú ďalšiu hodinu pripočítava 10% z ceny všetkých objednaných atrakcií. Pri rodinných oslavách je čas stanovený dohodou.
 7. Ste platcom DPH? Uvedené ceny prenájmu atrakcií sú konečné?
  Spoločnosť Joe Laughter s.r.o., nie je platcom DPH. To znamená, že všetky naše atrakcie sú v konečných cenách (bez dopravy). Ceny sú uvádzané pre odber jednej atrakcie, v prípade odberu viacerých atrakcií sa cena stanovuje individuálne. V našich katalógoch sú aj atrakcie našich partnerov, ktorí môžu byť platcom DPH, v tom prípade je uvedená vždy cena vrátane DPH.
 8. Obsluha je vždy súčasťou ceny prenájmu atrakcie, alebo je potrebné si za ňu priplatiť?
  Pokiaľ pred sebou nemáte katalóg alebo cenník rodinných osláv, cena je vždy stanovená už vrátane obsluhy. Pri rodinných osláv je potrebné si obsluhu priplatiť.
 9. Na akom podklade musia byť nafukovacie atrakcie položené?
  Nafukovacie atrakcie by mali byť umiestnené na trávnatý alebo mäkký podklad. V prípade, že to tak nie je, nedokážeme atrakcie plnohodnotne ukotviť a zabezpečiť voči vetru. Ak teda organizátor umiestni atrakcie na takúto plochu, činí tak na vlastnú zodpovednosť. Určité atrakcie nie je možné umiestniť na inú ako trávnatú plochu z hľadiska bezpečnosti. Organizátor je povinný oznámiť vopred, keď nafukovacia atrakcia bude umiestnená na inom ako trávnatom podklade (napr. betón, asfalt...), aby sme sa na to mohli riadne pripraviť, v prípade, že tak neurobí, činí tak na vlastnú zodpovednosť.
 10. Dodávate k nafukovacej atrakcii aj predlžovací kábel?
  Áno, ku každej nafukovacej atrakcii dodávame predlžovací kábel v dĺžke 50m. Napájanie nad túto vzdialenosť je povinný zabezpečiť organizátor akcie. Po rozložení atrakcií sa čas prenájmu riadne počíta bez ohľadu na to, či organizátor zabezpečil vhodné podmienky
 11. Ako zistím, aký príkon majú jednotlivé atrakcie, aby som sa vedel pripraviť?
  V našich katalógoch je pri každej atrakcii vždy uvedený príkon. Príkon oznamujeme aj vždy vopred pred začiatkom akcie. Prosíme preto, aby ste mali elektr. sieť pripravenú na uvedené príkony minimálne 30 minút pred naším príchodom, čím sa zabráni prestojom.
 12. Ako je to so stornom objednávok?
  Naši zákazníci si často neuvedomujú, že prenájom atrakcií nie je len o tom, že prídeme v deň eventu s naloženou dodávkou plnou atrakcií. Na každý event sa zodpovedne pripravujeme minimálne 5 až 7 dní vopred: čistíme, servisujeme, plánujeme ľudí, dopravu atď. Príchod na akciu je už len akýsi „pomyslený vrchol ľadovca“ za množstvom dobre zvládnutej „neviditeľnej“ práce, preto storno objednávok prijímame maximálne 5 dní pred začiatkom akcie vo výške 100% z dohodnutej sumy, bez poplatku. V prípade storna 2 dni až 5 dní pred začiatkom akcie požadujeme 50% z dohodnutej sumy, alebo stanovenie iného riadneho termínu. V prípade storna do 48 hodín pred začiatkom akcie vyžadujeme plnú dohodnutú sumu. Jedinou výnimkou je nepriaznivé počasie.
  5 a viac dní pred dňom prenájmu Storno bez poplatku a uvedenia dôvodu
  2 až 5 dní pred dňom prenájmu 50% z dohodnutej sumy alebo náhradný termín
  0 – 48 hodín pred začiatkom akcie 100% z dohodnutej sumy, výnimka nepriaznivé počasie
 13. Čo v prípade zlého počasia?
  V prípade hrozby nepriaznivého počasia prijímame storno vo výške 100%, aj do 48 hodín pred začatím akcie pod podmienkou, že bude stanovený nový riadny termín konania akcie, alebo si atrakcie nájomca prenajme v rovnakej sume na inú akciu v danom kalendárnom roku. Ak k tomu nedôjde: budeme požadovať náhradu vo výške 50% z dohodnutej sumy na úhradu vzniknutých nákladov. V deň akcie už účtujeme 100% z dohodnutej sumy, bez ohľadu na počasie. Vyhradzujeme si právo v prípade nepriaznivých prírodných podmienok atrakciu okamžite demontovať, v záujme ochrany ľudského zdravia a to bez ohľadu na súhlas organizátora.
 14. Ako prebieha platba za atrakcie?
  Za atrakcie do 299 eur je možná úhrada v hotovosti na základe pokladničného dokladu, tento druh platby je najčastejší v prípade menších eventov a rodinných osláv. Nad sumu 299 eur uprednostňujeme platbu na faktúru cez bankový účet, so splatnosťou 14 dní odo dňa vystavenia.
 15. Ako je to s vodnými atrakciami, musíme si vodu zabezpečiť sami?
  Musíme si vodu zabezpečiť sami? Áno, presne tak. Nie je logisticky možné, aby sme vodu na event prinášali my, preto je to potrebné, aby si vodu do vodných atrakcií zabezpečil nájomca vopred.
 16. Organizujem akciu na mieste bez elektrickej energie, je možné tam umiestniť nafukovacie atrakcie?
  Áno, samozrejme je to možné. V tom prípade nám však musíte zaplatiť za prenájom elektrocentrály + pohonné hmoty. Zvyšok už zabezpečíme my.
 17. Ako zistím, či je atrakcia vhodná aj pre staršie deti?
  Odporúčame stiahnuť si náš katalóg, kde sú presne uvedené vekové kategórie, pre ktoré je atrakcia určená.
 18. Chcem zistiť rozmery atrakcie, či sa mi zmestí do záhrady/ihrisko/ telocvične..?
  Odporúčame stiahnuť si náš katalóg, kde sú presne uvedené rozmery. K rozmeru atrakcie je potrebné pripočítať ešte 70 cm na každú stranu, kvôli vzduchovým kompresorom a bezpečnému prístupu k atrakcii.
 19. Odporúčate nafukovacie atrakcie aj do interiéru?
  Áno samozrejme, len je potrebné použiť vzduchový kompresor, ktorý je odhlučnený.
 20. Vzťahujú sa na všetky atrakcie v ponuke rovnaké podmienky?
  Na všetky nafukovacie atrakcie a atrakcie vlastnené Zabavka.sk sú podmienky prenájmu rovnaké. Jednotliví dodávatelia si ale môžu stanovovať vlastné obchodné podmienky. Pričom oni sami zodpovedajú za kvalitu a vyhovujúce technické normy ich atrakcií. V rámci našej spoločnosti sa snažíme spolupracovať len s overenými partnermi.
 21. Koľko dní vopred je potrebné rezervovať atrakcie?
  Ak chcete presnú konkrétnu atrakciu doporučujeme si atrakcie zarezervovať ideálne 3 až 4 týždne pred konaním akcie. V prípade, že máte záujem napríklad o akýkoľvek skákací hrad je ideálne atrakcie objednať aspoň 2 týždne pre konaním akcie.
 22. Koľko m3 vody potrebujem do vodných atrakcií?
  Do vodných atrakcií potrebujete:
  Aquaroller (10,5 m3 vody)
  Aquazorbing (10,5 m3 vody)
  Lodičky pre detičky (10,5 m3 vody)
  Vodný futbal (6,5 m3 vody)
  Vodná šmykľavka (1,5 m3 vody)
  Vodu do týchto atrakcií si zabezpečuje vždy nájomca, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 23. Je montáž a demontáž súčasťou ceny prenájmu atrakcie?
  Áno, montáž a demontáž atrakcie je vždy zahrnutá v cene, musí byť totiž vykonaná vždy len vyškoleným personálom, preto si s tým nemusíte robiť starosti.
 24. Musím si prísť pre atrakcie vlastným autom?
  Nie, atrakcie privezieme až k Vám domov, prípadne rovno na váš event. Montáž a demontáž je taktiež už zahrnutá v cene. Vašou úlohou je len pripraviť vhodný priestor, elektrickú energiu, následne sa už o všetko postaráme a vy si môžete pokojne dopriať aperitív.

Zábavné automaty

  Stolný futbal:

 1. Mechanický futbal na mince nevysúva loptičky:
  Futbal otvorte a skontrolujte funkčnosť mincovníka, ak je mincovník v poriadku, skontrolujte celý padací mechanizmus.
 2. Futbal nevysunie všetky loptičky:
  Skontrolujte, či je futbal vo vodorovnej polohe, potom skontrolujte závoru, ktorá vypúšťa loptičky. Častým problém je, že plech sa časom ohne, pokúste sa ho narovnať.
 3. Mincovník nezoberie mincu:
  Skontrolujte, či sa vo vnútri nezasekla minca, ak áno mincovník vymontujte a pinzetou odstráňte zaseknuté mince. Vyskúšajte priechodnosť mincovníka, v prípade, že je mincovník stále nefunkčný skontrolujte, či nedošlo k uvoľneniu niektorej z mechanických častí mincovníka. Najčastejšie dochádza k uvoľneniu alebo prasknutiu pružiny.
 4. Zaseknutá minca v mincovníku:
  Zaseknutú mincu uvoľnite pomocou pinzety.
 5. Tyče na futbale sa nepohybujú plynulo:
  Na tyče aplikujte silikónový sprej je dôležité sprej aplikovať najmä do vodiaceho ložiska, Pravidelnou aplikáciou silikónového spreja sa tomuto problému vyhnete.
 6. Krivé tyče na futbale:
  V tomto prípade je mechanické narovnanie tyčí len dočasným, v niektorých prípadoch úplne zbytočným riešením. Doporučujeme zakúpiť nové tyče od overeného slovenského distribútora.
 7. Rozbité vrchné sklo:
  Odstráňte všetky sklenené úlomky. Doporučujeme zakúpiť originálne sklo od slovenského distribútora. Ak sa však futbal už nevyrába, nechajte si vyrezať kalené sklo potrebných rozmerov.
 8. Obité alebo špinavé loptičky na futbale:
  Znečistené loptičky vyčistite vodou a sódou bikarbónou. Ak sú loptičky obité, doporučujeme zakúpiť nové.
 9. Zožltnuté alebo špinavé mantinely:
  Mantinely jemne prebrúste hladkým brúsnym papierom. Dajte pozor, aby ste mantinel nepoškodili. V prípade, že mantinel je prasknutý, doporučujeme zakúpiť nový.
 10. Automat neakceptuje rôzne mince:
  Ak chcete, aby váš futbal akceptoval mince rôznych nominálnych hodnôt, doporučujeme prejsť z mechanického mincovníka na elektronický.
 11. Šípky:

 12. Stroj po odohraní nepripisuje skóre:
  Otvorte šípky a skontrolujte či funguje elektronická fólia. Vyberte terčovnicu a fóliu znova zapojte do šípok, systematicky ju stláčajte, ak fólia nereaguje je potrebné zakúpiť novú.
 13. Stroj vyhodí mincu a nezapíše kredit:
  Otvorte šípky a skontrolujte či je mincovník riadne pripojený.
 14. Ako vybrať zapichnuté hroty:
  Existuje viac možností ako vytiahnuť zapichnuté hroty. Môžte si zadovážiť tzv. vypichovadlo hrotov, ktoré je bežne dostupné u predajcov šípkarského príslušenstva. Hroty, ktoré nevypichnete vypichovadlom vyberte kombinovanými kliešťami. Druhý spôsob ako sa zbaviť hrotov je vymontovať celú terčovnicu aj jednotlivé segmenty a uvoľniť hroty z každého segmentu zvlášť.
 15. Zaseknuté mince v stroji:
  Odporúčame vypnúť šípky odpojiť mincovník a pomocou pinzety alebo malého skrutkovača uvoľniť zaseknuté mince. Následne znova zapojte mincovník a vyskúšajte jeho funkčnosť.
 16. Niektoré svetielka nesvietia:
  Vyhorenú žiarivku (krytku) jemne pootočte, vytiahnite z nej žiarovku a vymeňte Tip od nás:Vačšinu žiaroviek do šípok kúpite v autosúčiastkách.
 17. Automat neakceptuje rôzne mince:
  Odporúčame preprogramovať mincovník, prípadne zakúpiť nový, ktorý vám naprogramujú podľa vašich predstáv.
 18. Vzdušný hokej:

 19. Stroj nepripisuje skóre:
  Doporučujeme vyčistiť a skontrolovať snímače prechodu puku v dvierkach hokeja.
 20. Stroj nespustí vzduch:
  Skontrolujte či sa neuvoľnil kábel vo vnútri hokeja.
 21. Intenzita vzduchu je slabá:
  Tento problém je pomerne bežný, doporučujeme hokej prevysávať a vyčistiť zvnútra aj zvonku. Ak to nezaberie pravdepodobne bude poškodený elektromotor.
 22. Stroj nevyhodí puk:
  Skontrolujte a vyčistite spínací mechanizmus v dvierkach hokeja.
 23. Stroj vyhodí mincu a nezapíše kredit:
  Skontrolujte či je mincovník riadne pripojený.
 24. Zaseknuté mince v stroji:
  Odporúčame vypnúť hokej odpojiť mincovník a pomocou pinzety alebo malého skrutkovača uvoľniť zaseknuté mince. Následne znova zapojte mincovník a vyskúšajte jeho funkčnosť.
 25. Automat neakceptuje rôzne mince:
  Odporúčame preprogramovať mincovník, prípadne zakúpiť nový, ktorý vám naprogramujú podľa vašich predstáv.
 26. Boxer, Kladivo, Kopač:

 27. Balón v hruške praskol:
  Odporúčame zakúpiť nový originálny balón, ak potrebujete urýchlene vyriešiť situáciu, môžte použiť balón z basketbalovej lopty.
 28. Roztrhnutá hruška:
  V prípade roztrhnutia hrušky je vhodné zošiť ju, ak je však poškodenie väčšie, odporúčame zakúpiť novú hrušku.
 29. Stroj vyhodí mincu a nezapíše kredit:
  Skontrolujte či je mincovník riadne pripojený.
 30. Zaseknuté mince v stroji:
  Odporúčame vypnúť stroj odpojiť mincovník a pomocou pinzety alebo malého skrutkovača uvoľniť zaseknuté mince. Následne znova zapojte mincovník a vyskúšajte jeho funkčnosť.
 31. Automat neakceptuje rôzne mince:
  Odporúčame preprogramovať mincovník, prípadne zakúpiť nový, ktorý vám naprogramujú podľa vašich predstáv.
 32. Ďalšie automaty:

 33. Automat sa po vhodení mince nespustí:
  Skontrolujte či je mincovník riadne pripojený.
 34. Zaseknuté mince v stroji:
  Odporúčame vypnúť stroj odpojiť mincovník a pomocou pinzety alebo malého skrutkovača uvoľniť zaseknuté mince. Následne znova zapojte mincovník a vyskúšajte jeho funkčnosť.
 35. Automat neakceptuje rôzne mince:
  Odporúčame preprogramovať mincovník, prípadne zakúpiť nový, ktorý vám naprogramujú podľa vašich predstáv. Ak problémy s vašim automatom pretrvávajú, neváhajte nás kontaktovať, radi vám pomôžeme. (prelinkovat na kontakt)