Zábavné atrakcie

 1. V prípade, ak si od zabavka.sk prenajmem atrakcie na svoju akciu, vyberáte si ešte vstupné?
  Nie, v prípade, že si od nás prenajmete atrakcie, žiadne vstupné už nevyberáme a všetci účastníci, pokiaľ splnia vekové a hygienické podmienky, majú vstup bezplatný, samozrejme pokiaľ si organizátor neurčí iné podmienky.
 2. Dávate obsluhu ku každej atrakcii?
  Áno, atrakcie, ktoré sú bez dozoru, sú v katalógu jasne označené, inak všetky naše atrakcie majú riadne vyškolenú obsluhu. Výnimku tvoria jedine rodinné oslavy, kde atrakcie prenajímame bez dozoru, pričom sa podpisuje zmluva o zodpovednosti.
 3. Čo je úlohou obsluhy atrakcie?
  Úlohou obsluhy je, aby atrakcia bola bezpečná t.j. spĺňala všetky bezpečnostné prvky, koordinovala počet osôb na atrakcii a usmerňovala ich. Obsluha atrakcie nezodpovedá za nevhodné správanie osôb a následky vzniknuté nedodržaním prevádzkového poriadku. Za mladistvé osoby zodpovedajú rodičia.
 4. Prenajímate atrakcie v rámci celého Slovenska?
  Áno, samozrejme. Bez problémov v rámci našich kapacít dokážeme zvládnuť súbežne viaceré eventy v rámci celého Slovenska a strednej Európy.
 5. V prípade, že si od Vás chcem atrakcie prenajať, ako je to s dopravou?
  Pozrite si cenník dopravy uvedený v tomto katalógu.
 6. Na ako dlho si vlastne atrakcie prenajímam?
  Cena prenájmu nafukovacích atrakcií je stanovená na 6 hodín čistého času. (nepočíta sa montáž a demontáž atrakcie). V prípade, že je čas kratší ako 6 hodín, cena sa nemení. V prípade záujmu sa za každú ďalšiu hodinu pripočítava 10% z ceny všetkých objednaných atrakcií. Pri rodinných oslavách je čas stanovený dohodou (v rámci jedného kalendárneho dňa).
 7. Sú ceny za prenájom atrakcií konečné?
  Áno, všetky ceny atrakcií v katalógu sú konečné (bez dopravy). Ceny sú uvádzané pre odber jednej atrakcie, v prípade odberu viacerých atrakcií sa cena stanovuje individuálne. V našich katalógoch sú aj atrakcie našich partnerov, ktorí môžu byť platcami DPH, v tom prípade je uvedená cena vždy vrátane DPH.
 8. Na akom podklade musia byť nafukovacie atrakcie položené?
  Nafukovacie atrakcie by mali byť umiestnené na trávnatý alebo mäkký podklad. V prípade, že to tak nie je, nedokážeme atrakcie plnohodnotne ukotviť a zabezpečiť voči vetru. Ak teda organizátor umiestni atrakcie na takúto plochu, činí tak na vlastnú zodpovednosť. Určité atrakcie nie je možné umiestniť na inú ako trávnatú plochu z hľadiska bezpečnosti. Organizátor je povinný oznámiť vopred, keď nafukovacia atrakcia bude umiestnená na inom ako trávnatom podklade (napr. betón, asfalt...), aby sme sa na to mohli riadne pripraviť, v prípade, že tak neurobí, činí tak na vlastnú zodpovednosť. Podľa európskej normy EN 14960 je pri umiestnení atrakcie na pevný podklad potrebné zabezpečiť kotvenie o ťažnej sile 160 kg na jedno kotviace oko. Nie je logisticky možné, aby sme so sebou nosili takéto masívne závažia. Pri umiestení atrakcie na pevný podklad je v réžii nájomcu zabezpečiť takéto kotvenie.
 9. Dodávate k nafukovacej atrakcii aj predlžovací kábel?
  Áno, ku každej nafukovacej atrakcii dodávame predlžovací kábel v dĺžke 50m. Napájanie nad túto vzdialenosť je povinný zabezpečiť organizátor akcie. Po rozložení atrakcií sa čas prenájmu riadne počíta bez ohľadu na to, či organizátor zabezpečil vhodné podmienky.
 10. Ako zistím, aký príkon majú jednotlivé atrakcie, aby som sa vedel pripraviť?
  V našich katalógoch je pri každej atrakcii vždy uvedený príkon. Príkon oznamujeme aj vždy vopred pred začiatkom akcie. Prosíme preto, aby ste mali elektr. sieť pripravenú na uvedené príkony minimálne 30 minút pred naším príchodom, čím sa zabráni prestojom.
 11. Ako je to so stornom objednávok?
  Naši zákazníci si často neuvedomujú, že prenájom atrakcií nie je len o tom, že prídeme v deň eventu s naloženou dodávkou plnou atrakcií. Na každý event sa zodpovedne pripravujeme minimálne 5 až 7 dní vopred: čistíme, servisujeme, plánujeme ľudí, dopravu atď. Príchod na akciu je už len akýsi „pomyselný vrchol ľadovca“ za množstvom dobre zvládnutej “neviditeľnej” práce. Bezplatné storno objednávok, preto prijímame maximálne 72h (3dni) pred začiatkom akcie. Ak je podujatie zrušené v rozmedzí 72h až 24h pred začiatkom podujatia, účtujeme si penále vo výške 50% z dohodnutej sumy (ak autá ešte nevyrazili, cena dopravy sa do storna nepočíta). Jedinou výnimkou je zlé počasie, v tomto prípade sme ochotní akceptovať storno objednávky pod podmienkou, že nám bude poskytnutý náhradný termín v rámci daného kalendárneho roka. Pokiaľ chce organizátor stornovať objednávku menej ako 24h pred akciou, účtujeme si 100% storno poplatok. Pokiaľ ešte vozidlá nevyrazili, tak bez ceny dopravy. V deň akcie si účtujeme 100% poplatok vrátane ceny dopravy, bez ohľadu na to, či náš personál dorazil na podujatie alebo nie.
 12. Čo v prípade zlého počasia?
  V prípade zlého počasia platia podmienky určené v predchádzajúcom bode. 72h a viac je možné 100% storno bez udania dôvodu. V rozmedzí 72 až 24h pred podujatím je už pomerne jasné aké bude počasie, preto sa platí 50% storno poplatok, bez ceny dopravy alebo náhradný termín v rámci kalendárneho roka. Storno poplatok za zrušenie 24h a menej pred akciou je 100% z dohodnutej sumy. V deň akcie už vrátane ceny dopravy. Zlé počasie je rizikom organizátora podujatia, nie rizikom dodávateľa eventového vybavenia, žiadame preto organizátorov, aby na nás neprenášali toto riziko. Vyhradzujeme si právo v prípade nepriaznivých prírodných podmienok atrakciu okamžite demontovať, v záujme ochrany ľudského zdravia a to bez ohľadu na súhlas organizátora.
 13. Ako prebieha platba za atrakcie?
  Za atrakcie do 299 eur je možná úhrada v hotovosti na základe pokladničného dokladu, tento druh platby je najčastejší v prípade menších eventov a rodinných osláv. Nad sumu 299 eur uprednostňujeme platbu na faktúru cez bankový účet, so splatnosťou 14 dní odo dňa vystavenia. V prípade rodinných osláv neumožňujeme platbu na faktúru.
 14. Ako je to s vodnými atrakciami, musíme si vodu zabezpečiť sami?
  Áno, presne tak. Nie je logisticky možné, aby sme vodu na event prinášali my, preto je potrebné, aby si vodu do vodných atrakcií zabezpečil nájomca vopred.
 15. Organizujem akciu na mieste bez elektrickej energie, je možné tam umiestniť nafukovacie atrakcie?
  Áno, samozrejme, je to možné. V tom prípade nám však musíte zaplatiť za prenájom elektrocentrály + pohonné hmoty. Zvyšok už zabezpečíme my.
 16. Ako zistím, či je atrakcia vhodná aj pre staršie deti?
  Odporúčame si podrobne pozrieť náš katalóg, kde sú presne uvedené vekové kategórie, pre ktoré je atrakcia určená.
 17. Chcem zistiť rozmery atrakcie, či sa mi zmestí do záhrady/ihrisko/ telocvične..?
  Odporúčame si podrobne pozrieť tento náš katalóg, kde sú presne uvedené rozmery atrakcie. Podľa eúropskej normy EN14960 je potrebné, aby boli rozostupy medzi atrakciou a ďalšími predmetmi (napr. stena, lavičky...) min. 2m (naše doporučenie je min. 1 m). Vchod a východ z atrakcie by mal disponovať voľným priestorom o rozmere 3,5m. Jednotlivé atrakcie musia byť od seba vzdialené až 8m. Ak nájomca umiestni atrakcie inak, činí tak na vlastnú zodpovednosť.
 18. Odporúčate nafukovacie atrakcie aj do interiéru?
  Áno, samozrejme, len je potrebné použiť vzduchový kompresor, ktorý je odhlučnený.
 19. Vzťahujú sa na všetky atrakcie v ponuke rovnaké podmienky?
  Na všetky nafukovacie atrakcie a atrakcie vlastnené Zabavka.sk sú podmienky prenájmu rovnaké. Jednotliví dodávatelia si ale môžu stanovovať vlastné obchodné podmienky. Pričom oni sami zodpovedajú za kvalitu a vyhovujúce technické normy ich atrakcií. V rámci našej spoločnosti sa snažíme spolupracovať len s overenými partnermi.
 20. Koľko dní vopred je potrebné rezervovať atrakcie?
  Ak chcete konkrétnu atrakciu doporučujeme si atrakcie zarezervovať ideálne 3 až 4 týždne pred konaním akcie. V prípade, že máte záujem napríklad o akýkoľvek skákací hrad, je ideálne atrakcie objednať aspoň 2 týždne pred konaním akcie. V prípade top termínov ako napr. MDD doporučujeme rezerváciu minimálne 12 týždňov vopred.
 21. Koľko m3 vody potrebujem do vodných atrakcií?
  Do vodných atrakcií potrebujete: Aquaroller (10,5 m3 vody) - Aquazorbing (10,5 m3 vody) - Lodičky pre detičky (10,5 m3 vody) - Vodný futbal (10,8 m3 vody) - Vodná šmykľavka (1,5 m3 vody). Vodu do týchto atrakcií si zabezpečuje vždy nájomca, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 22. Je montáž a demontáž súčasťou ceny prenájmu atrakcie?
  Áno, montáž a demontáž atrakcie je vždy zahrnutá v cene, musí byť totiž vykonaná vždy len vyškoleným personálom, preto si s tým nemusíte robiť starosti.
 23. Musím si prísť pre atrakcie vlastným autom?
  Nie, atrakcie privezieme až k Vám domov, prípadne rovno na váš event. Montáž a demontáž je taktiež už zahrnutá v cene. Vašou úlohou je len pripraviť vhodný priestor, elektrickú energiu, prípadne kotvenie, následne sa už o všetko postaráme a vy si môžete pokojne dopriať aperitív. Neumožňujeme zákazníkom chodiť si pre atrakcie na náš sklad vlastným autom a ich následnú neodbornú montáž. Týmto krokom chránime predovšetkým ich zdravie, ako aj naše atrakcie.
 24. Prenájom na rodinné oslavy sa uvádza na 1 kalendárny deň. Je to teda 24h?
  Nie, atrakcie na rodinné oslavy začíname inštalovať od 7:00 ráno a vieme ich ponechať maximálne do 20:00 večer. Za ponechanie atrakcií na rodinných oslavách po 20:00 večer si účtujeme príplatok. To sa nevzťahuje na prípady, keď omeškanie vzniklo z našej strany. Ak si chcete atrakciu ponechať dlhšie do noci, prípadne na 2 dni, doporučujeme priplatiť si 50% za ďalší deň prenájmu. Táto ponuka je výhodná pre obe strany. Naši šoféri nemusia šoférovať po nociach a vy môžete využiť atrakciu do neskorých nočných hodín a aj nasledujúci deň.
 25. Ste ochotní doniesť atrakcie na chatu, alebo do kempu, či na menej prístupné miesta?
  S menej dostupnými miestami máme bohaté skúsenosti ☺ Chceli by sme Vás, ale upozorniť, že za bezpečný prístup na miesto podujatia zodpovedá vždy organizátor (nájomca). Pokiaľ dôjde k poškodeniu vozidla alebo atrakcie, ktoré nebude zavinené chybou nášho personálu, budeme si od nájomcu vymáhať plnú škodu. Prosíme, aby ste nás vopred upozornili na zhoršený príjazd na podujatie.

Zábavné ay

  Stolný futbal:

 1. Mechanický futbal na mince nevysúva loptičky:
  Futbal otvorte a skontrolujte funkčnosť mincovníka, ak je mincovník v poriadku, skontrolujte celý padací mechanizmus.
 2. Futbal nevysunie všetky loptičky:
  Skontrolujte, či je futbal vo vodorovnej polohe, potom skontrolujte závoru, ktorá vypúšťa loptičky. Častým problém je, že plech sa časom ohne, pokúste sa ho narovnať.
 3. Mincovník nezoberie mincu:
  Skontrolujte, či sa vo vnútri nezasekla minca, ak áno mincovník vymontujte a pinzetou odstráňte zaseknuté mince. Vyskúšajte priechodnosť mincovníka, v prípade, že je mincovník stále nefunkčný skontrolujte, či nedošlo k uvoľneniu niektorej z mechanických častí mincovníka. Najčastejšie dochádza k uvoľneniu alebo prasknutiu pružiny.
 4. Zaseknutá minca v mincovníku:
  Zaseknutú mincu uvoľnite pomocou pinzety.
 5. Tyče na futbale sa nepohybujú plynulo:
  Na tyče aplikujte silikónový sprej je dôležité sprej aplikovať najmä do vodiaceho ložiska, Pravidelnou aplikáciou silikónového spreja sa tomuto problému vyhnete.
 6. Krivé tyče na futbale:
  V tomto prípade je mechanické narovnanie tyčí len dočasným, v niektorých prípadoch úplne zbytočným riešením. Doporučujeme zakúpiť nové tyče od overeného slovenského distribútora.
 7. Rozbité vrchné sklo:
  Odstráňte všetky sklenené úlomky. Doporučujeme zakúpiť originálne sklo od slovenského distribútora. Ak sa však futbal už nevyrába, nechajte si vyrezať kalené sklo potrebných rozmerov.
 8. Obité alebo špinavé loptičky na futbale:
  Znečistené loptičky vyčistite vodou a sódou bikarbónou. Ak sú loptičky obité, doporučujeme zakúpiť nové.
 9. Zožltnuté alebo špinavé mantinely:
  Mantinely jemne prebrúste hladkým brúsnym papierom. Dajte pozor, aby ste mantinel nepoškodili. V prípade, že mantinel je prasknutý, doporučujeme zakúpiť nový.
 10. Automat neakceptuje rôzne mince:
  Ak chcete, aby váš futbal akceptoval mince rôznych nominálnych hodnôt, doporučujeme prejsť z mechanického mincovníka na elektronický.
 11. Šípky:

 12. Stroj po odohraní nepripisuje skóre:
  Otvorte šípky a skontrolujte či funguje elektronická fólia. Vyberte terčovnicu a fóliu znova zapojte do šípok, systematicky ju stláčajte, ak fólia nereaguje je potrebné zakúpiť novú.
 13. Stroj vyhodí mincu a nezapíše kredit:
  Otvorte šípky a skontrolujte či je mincovník riadne pripojený.
 14. Ako vybrať zapichnuté hroty:
  Existuje viac možností ako vytiahnuť zapichnuté hroty. Môžte si zadovážiť tzv. vypichovadlo hrotov, ktoré je bežne dostupné u predajcov šípkarského príslušenstva. Hroty, ktoré nevypichnete vypichovadlom vyberte kombinovanými kliešťami. Druhý spôsob ako sa zbaviť hrotov je vymontovať celú terčovnicu aj jednotlivé segmenty a uvoľniť hroty z každého segmentu zvlášť.
 15. Zaseknuté mince v stroji:
  Odporúčame vypnúť šípky odpojiť mincovník a pomocou pinzety alebo malého skrutkovača uvoľniť zaseknuté mince. Následne znova zapojte mincovník a vyskúšajte jeho funkčnosť.
 16. Niektoré svetielka nesvietia:
  Vyhorenú žiarivku (krytku) jemne pootočte, vytiahnite z nej žiarovku a vymeňte Tip od nás:Vačšinu žiaroviek do šípok kúpite v autosúčiastkách.
 17. Automat neakceptuje rôzne mince:
  Odporúčame preprogramovať mincovník, prípadne zakúpiť nový, ktorý vám naprogramujú podľa vašich predstáv.
 18. Vzdušný hokej:

 19. Stroj nepripisuje skóre:
  Doporučujeme vyčistiť a skontrolovať snímače prechodu puku v dvierkach hokeja.
 20. Stroj nespustí vzduch:
  Skontrolujte či sa neuvoľnil kábel vo vnútri hokeja.
 21. Intenzita vzduchu je slabá:
  Tento problém je pomerne bežný, doporučujeme hokej prevysávať a vyčistiť zvnútra aj zvonku. Ak to nezaberie pravdepodobne bude poškodený elektromotor.
 22. Stroj nevyhodí puk:
  Skontrolujte a vyčistite spínací mechanizmus v dvierkach hokeja.
 23. Stroj vyhodí mincu a nezapíše kredit:
  Skontrolujte či je mincovník riadne pripojený.
 24. Zaseknuté mince v stroji:
  Odporúčame vypnúť hokej odpojiť mincovník a pomocou pinzety alebo malého skrutkovača uvoľniť zaseknuté mince. Následne znova zapojte mincovník a vyskúšajte jeho funkčnosť.
 25. Automat neakceptuje rôzne mince:
  Odporúčame preprogramovať mincovník, prípadne zakúpiť nový, ktorý vám naprogramujú podľa vašich predstáv.
 26. Boxer, Kladivo, Kopač:

 27. Balón v hruške praskol:
  Odporúčame zakúpiť nový originálny balón, ak potrebujete urýchlene vyriešiť situáciu, môžte použiť balón z basketbalovej lopty.
 28. Roztrhnutá hruška:
  V prípade roztrhnutia hrušky je vhodné zošiť ju, ak je však poškodenie väčšie, odporúčame zakúpiť novú hrušku.
 29. Stroj vyhodí mincu a nezapíše kredit:
  Skontrolujte či je mincovník riadne pripojený.
 30. Zaseknuté mince v stroji:
  Odporúčame vypnúť stroj odpojiť mincovník a pomocou pinzety alebo malého skrutkovača uvoľniť zaseknuté mince. Následne znova zapojte mincovník a vyskúšajte jeho funkčnosť.
 31. Automat neakceptuje rôzne mince:
  Odporúčame preprogramovať mincovník, prípadne zakúpiť nový, ktorý vám naprogramujú podľa vašich predstáv.
 32. Ďalšie ay:

 33. Automat sa po vhodení mince nespustí:
  Skontrolujte či je mincovník riadne pripojený.
 34. Zaseknuté mince v stroji:
  Odporúčame vypnúť stroj odpojiť mincovník a pomocou pinzety alebo malého skrutkovača uvoľniť zaseknuté mince. Následne znova zapojte mincovník a vyskúšajte jeho funkčnosť.
 35. Automat neakceptuje rôzne mince:
  Odporúčame preprogramovať mincovník, prípadne zakúpiť nový, ktorý vám naprogramujú podľa vašich predstáv. Ak problémy s vašim aom pretrvávajú, neváhajte nás kontaktovať, radi vám pomôžeme. (prelinkovat na kontakt)