1. V prípade, ak si od zabavka.sk prenajmem atrakcie na svoju akciu, vyberáte si ešte vstupné?
  Nie, v prípade, že si od nás prenajmete atrakcie, žiadne vstupné už nevyberáme a všetci účastníci, pokiaľ splnia vekové a hygienické podmienky, majú vstup bezplatný, samozrejme pokiaľ si organizátor neurčí iné podmienky.
 2. Dávate obsluhu ku každej atrakcii?
  Áno. Atrakcie, ktoré sú bez dozoru, sú v katalógu jasne označené, inak všetky naše atrakcie majú riadne vyškolenú obsluhu. Výnimku tvoria jedine rodinné oslavy, kde atrakcie prenajímame bez dozoru, pričom sa podpisuje zmluva o zodpovednosti.
 3. Čo je úlohou obsluhy atrakcie?
  Úlohou obsluhy je, aby atrakcia bola bezpečná tj. spĺňala všetky bezpečnostné prvky, koordinovala počet osôb na atrakcii a usmerňovala ich. Obsluha atrakcie nezodpovedá za nevhodné správanie osôb a následky vzniknuté nedodržaním prevádzkového poriadku. Za mladistvé osoby zodpovedajú rodičia.
 4. Prenajímate atrakcie v rámci celého Slovenska?
  Áno, samozrejme. Bez problémov v rámci našich kapacít dokážeme zvládnuť súbežne viaceré eventy v rámci celého Slovenska.
 5. V prípade, že si od Vás chcem atrakcie prenajať, ako je to s dopravou?
  CENNÍK DOPRAVY ZABAVKA.SK
  Paušál doprava Vzdialenosť od Prešova Mestá
  0 eur 0 - 35 km Prešov, Sabinov, Hanušovce nad T.,Giraltovce, Lipany
  10 eur 36 - 66 km Košice, Bardejov, Spišská Nová Ves, Vranov nad Topľou, Stará Ľubovňa, Sečovce, Stropkov, Svidník
  15 eur 67 - 89 km Moldava nad Bodvou, Humenné, Medzev, Trebišov, Michalovce, Poprad, Medzilaborce, Kežmarok
  20 eur 90 - 110 km Snina, Sobrance, Spišská Stará Ves, Podolínec, Dobšiná, Veľké Kapušany, Rožňava
  nad 111 km 0,15 eur/km (počítajú kilometre sa cesta tam aj späť z Prešova)

  * Cenník sa vzťahuje výlučne na dopravu atrakcií ZABAVKA.SK, nevzťahuje sa na dodávateľov a subdodávateľov
  * * V prípade rozporu paušálneho systému (napr. na rozmedzí paušálov) sa vždy prikláňame k variante výhodnejšej pre klienta

 6. Na ako dlho si vlastne atrakcie prenajímam?
  Cena prenájmu nafukovacích atrakcií je stanovená na 6 hodín čistého času. (nepočíta sa montáž a demontáž atrakcie). V prípade, že je čas kratší ako 6 hodín cena sa nemení. V prípade záujmu sa za každú ďalšiu hodinu pripočítava 10% z ceny všetkých objednaných atrakcií. Pri rodinných oslavách je čas stanovený dohodou.
 7. Ste platcom DPH? Uvedené ceny prenájmu atrakcií sú konečné?
  Spoločnosť Joe Laughter s.r.o., ani spoločnosť ZABAVKA s.r.o., nie je plátcom DPH. To znamená, že všetky naše atrakcie sú v konečných cenách (bez dopravy). Ceny sú uvádzané pre odber jednej atrakcie, v prípade odberu viac atrakcií sa cena stanovuje individuálne. V naších katalógoch sú aj atrakcie naších partnerov, ktorí môžu byť plátcom DPH, v tom prípade je uvedená vždy cena vrátane DPH.
 8. Obsluha je vždy súčasťou ceny prenájmu atrakcie?
  Alebo je potrebné si za ňu priplatiť? Pokiaľ pred sebou nemáte katalóg alebo cenník rodinných osláv, cena je vždy stanovená už vrátane obsluhy. Pri rodinných osláv je potrebné si obsluhu priplatiť.
 9. Na akom podklade musia byť nafukovacie atrakcie položené?
  Nafukovacie atrakcie by mali byť umiestnené na trávnatý alebo mäkký podklad. V prípade, že to tak nie je, nedokážeme atrakcie plnohodnotne ukotviť a zabezpečiť voči vetru. Ak teda organizátor umiestni atrakcie na takúto plochu, činí tak na vlastnú zodpovednosť. Určité atrakcie nie je možné umiestniť na inú ako trávnatú plochu z hľadiska bezpečnosti. Organizátor je povinný oznámiť vopred, keď nafukovacia atrakcie bude umiestnená na inom ako trávnatom podklade (napr. betón, asfalt...), aby sme sa na to mohli riadne pripraviť, v prípade, že tak neurobí, činí tak na vlastnú zodpovednosť.
 10. Dodávate k nafukovacej atrakcií aj predlžovací kábel?
  Áno, ku každej nafukovacej atrakcii dodávame predlžovací kábel v dĺžke 50m. Napájanie nad túto vzdialenosť je povinný zabezpečiť organizátor akcie. Po rozložení atrakcií sa čas prenájmu riadne počíta bez ohľadu na to, či organizátor zabezpečil vhodné podmienky
 11. Ako zistím, aký príkon majú jednotlivé atrakcie, aby som sa vedel pripraviť?
  V našich katalógoch je pri každej atrakcií vždy uvedený príkon. Príkon oznamujeme aj vždy vopred pred začiatkom akcie. Prosíme preto, aby ste mali elektr. sieť pripravenú na uvedené príkony minimálne 30 minút pred naším príchodom, čím sa zabráni prestojom.
 12. Ako je to so stornom objednávok?
  Naši zákazníci si často neuvedomujú, že prenájom atrakcií nie je len o tom, že prídeme v deň eventu s naloženou dodávkou plnou atrakcií. Na každý event sa zodpovedne pripravujeme minimálne 5 až 7 dní vopred: čistíme, servisujeme, plánujeme ľudí, dopravu atď. Príchod na akciu je už len akýsi „pomyslený vrchol ľadovca“ za množstvom dobre zvládnutej „neviditeľnej“ práce, preto storno objednávok prijímame maximálne 5 dni pred začiatkom akcie vo výške 100% z dohodnutej sumy, bez poplatku. V prípade storna 2 dni až 5 dní pred začiatkom akcie požadujeme 50% z dohodnutej sumy, alebo stanovenie iného riadného termínu. V prípade storna do 48 hodín pred začiatkom akcie vyžadujeme plnú dohodnutú sumu. Jedinou výnimkou je nepriaznivé počasie.
  5 a viac dní pred dňom prenajatia Storno bez poplatku a uvedenia dôvodu
  5 až 2 dní pred dňom prenajatia 50% z dohodnutej sumy alebo náhradný termín
  0 – 48 hodín pred začiatkom akcie 100% z dohodnutej sumy, výnimka nepriaznivé počasie
 13. Čo v prípade zlého počasia?
  V prípade hrozby nepriaznivého počasie prijímame storno vo výške 100%, aj do 48 hodín pred začatím akcie pod podmienkou, že bude stanovený nový riadný termín konania akcie, alebo si atrakcie nájomca prenajme v rovnakej sume na inú akciu v danom kalendárnom roku. Ak k tomu nedôjde: budeme požadovať náhradu vo výške 50% z dohodnutej sumy na úhradu vzniknutých nákladov. V deň akcie už účtujeme 100% z dohodnutej bez ohľadu na počasie. Vyhradzujeme si právo v prípade nepriaznivých prírodných podmienok atrakciu okamžite demontovať, v záujme ochrany ľudského zdravia a to bez ohľadu na súhlas organizátora.
 14. Ako prebieha platba za atrakcie?
  Za atrakcie do 299 eur je možné úhrada v hotovosti na základe pokladničného dokladu, tento druh platby je najčastejší v prípade menších eventov a rodinných osláv. Nad sumu 299 eur uprednostňujeme platbu faktúrou cez bankový účet, so splatnosťou 14 dni, od dňa vystavenia.
 15. Ako je to s vodnými atrakciami?
  Musíme si vodu zabezpečiť sami? Áno, presne tak. Nie je logisticky možné, aby sme vodu na event prinášali my, preto je to potrebné, aby si vodu do vodných atrakcií zabezpečil nájomca vopred.
 16. Organizujem akciu na mieste bez elektrickej energie, je možné tam umiestniť nafukovacie atrakcie?
  Áno, samozrejme je to možné. V tom prípade nám však musíte zaplatiť za prenájom elektrocentrály + pohonné hmoty. Zvyšok už zabezpečíme my.
 17. Ako zistím, či je atrakcia vhodná aj pre staršie deti?
  Odporúčam stiahnúť si náš katalóg, kde sú presne uvedené vekové kategórie, pre ktoré je atrakcia určená.
 18. Chcem zistiť rozmery atrakcie, či sa mi zmestí do záhrady/ihrisko/ telocvične..?
  Odporúčam stiahnúť si náš katalóg, kde sú presne uvedené rozmery. K rozmeru atrakcie Je potrebné pripočítať ešte 70 cm na každú stranu, kvôli vzduchovým kompresorom a bezpečnému prístupu k atrakcií.
 19. Odporúčate nafukovacie atrakcie aj do interiéru?
  Áno samozrejme, len je potrebné použiť vzduchový kompresor, ktorý je odhlučnený.
 20. Vzťahujú sa na všetky atrakcie v ponuke rovnaké podmienky?
  Na všetky nafukovacie atrakcie a atrakcie vlastnené zabavka.sk sú podmienky prenájmu rovnaké. Jednotliví dodávatelia si ale môžu stanovovať vlastné obchodné podmienky. Pričom oni sami zodpovedajú za kvalitu a vyhovujúce technické normy ich atrakcií. V rámci našej spoločnosti sa snažíme pracovať len s overenými partnermi.